четвер, 3 березня 2016 р.

Місцеве самоврядування на Донбасі: проблеми та перспективи розвитку

Українська миротворча школа
Інформаційний центр Майдан Моніторинг м. Київ
Центр близькосхідних досліджень м. Київ
Донецький національний технічний університет
Донецька обласна державна адміністрація
Громадська рада при Міністерстві освіти та науки України


Друга міжнародна науково-практична конференція
«Місцеве самоврядування на Донбасі: проблеми та перспективи розвитку»

Конференція відбудеться 16 березня  2016 року о 13.00

Реєстрація розпочинається о 12.30
за адресою: м. Красноармійськ, Донецька обл., пл. Шибанкова, 2
(ДонНТУ, 2 корпус, аудиторія 2.204)

Мета конференції – обговорення та пошук рішень актуальних проблем місцевого самоврядування, обмін практичним і дослідницьким досвідом.  

  Буде розглянуто питання:
Світовий та вітчизняний досвід розвитку місцевого самоврядування.
Європейські стандарти місцевого самоврядування.
Територіальна громада базовий елемент місцевого самоврядування
Місцеві бюджети. Економічний та фінансовий потенціали місцевого самоврядування.
Територіальний  розвиток  соціальної  інфраструктури.
 Реформування місцевого самоврядування в Україні – це вимога сьогодення
      
До участі у конференції запрошуються викладачі, працівники державних та місцевих органів, громадські діячі.

Технічне забезпечення:
мультимедійний проектор

Регламент конференції
Виступи – до   10 хв.
Повідомлення – до  5 хв.

Матеріали будуть опубліковані у збірнику конференції
Вимоги до оформлення матеріалів:
1. Матеріали доповіді подаються об’ємом до 5 сторінок  А4 українською мовою через 1,5 інтервал: назва роботи курсивом, далі прізвище та ініціали авторів та керівників, найменування закладу, установи, текст з посиланнями, список літератури.
2. Зазначені матеріали друкуються 14 шрифтом у текстовому редакторі МS Word для Windows, формат файлу *doc, *rtf, абзац 1 см. Усі поля – 20 мм. В електронному варіанті таблиці, схеми та малюнки виконуються в тексті у відповідному масштабі.
3. Посилання в тексті, наприклад, [4, c.7], де 4 номер у списку літератури за алфавітом, 7 відповідна сторінка, на яку робиться посилання. Вимоги до оформлення відповідно до бюл. ВАК №3, 2008.
4. Подаються роздрукована та електронна версії доповіді.

Кожна стаття має містити таку структуру:
1. Анотація. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими або практичними завданнями;
2.Аналіз останніх досліджень та публікацій, присвячених розв’язанню проблеми, на які посилається автор;
3.Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується доповідь;
4.Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням наукових результатів.
5.Висновки дослідження з обґрунтуванням наукових результатів та перспективи подальших розвідок у зазначеному напрямку. Практичне значення дослідження.
6.Список використаних джерел.

Заявку про участь у конференції та статтю або тези надсилати до  10 березня 2016 р.   за електронною адресою: tanenok.a@gmail.com

Приклад оформлення заявки.

Прізвище _____________________ 
Ім’я __________________________ 
По батькові ____________________ 
Назва   (організації, установи, посада) ____________________________________
Контактна адреса ________________________________________________________ 
Телефон ________________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________ 
Тема статті або виступу ___________________________________________________  
________________________________________________________________
        Потреба в мультимедійному проекторі  ________________________________

Після розгляду  надісланих  заявки і статті (тез) Вам буде надіслано запрошення



Будемо раді Вашій участі у конференції!

Немає коментарів:

Дописати коментар