вівторок, 24 січня 2012 р.

Про Партнерство "Відкритий уряд"


Як громадянське суспільство України може брати участь в ініціативі «Партнерство Відкритий Уряд» (Open Government Partnership)?

Що таке ініціатива «Партнерство Відкритий Уряд»?
Партнерство «Відкритий Уряд» (англ. - Open Government Partnership, скорочено -  OGP) – це багатостороння ініціатива, спрямована на забезпечення підзвітності органів влади перед власними громадянами та на більш тісне включення громадян в процес управління державними справами. Ініціатива була офіційно розпочата 20  вересня 2011 року за сприяння президентів США і Бразилії. До неї уже приєдналися 49 країн-підписантів, включно із Україною. Повний перелік цих країн можна знайти на офіційному сайті міжнародної ініціативи, www.opengovpartnership.org.


Ключовими завданнями ініціативи є:
·          Забезпечення виконання урядами конкретних зобов'язань в сприянні прозорості державного управління
·          Залучення громадян до участі в процесах державного управління
·          Боротьба з корупцією
·          Використання нових технологій для поліпшення державного управління.
Ініціатива є добровільною для кожної із країн-учасниці та не передбачає санкцій за невиконання зобов’язань крім включення країни з числа учасниць ініціативи. Для того, щоб стати членом OGP, країни повинні на рівні уряду прийняти Декларацію «Відкритого Уряду», підготувати і надати національний план дій, розроблений за участю представників громадянського суспільства (до початку квітня 2012 року) і погодитися на незалежне оцінювання результатів своєї діяльності.

Які вимоги висуваються до країни в рамках участі в ініціативі OGP?
Для участі в OGP країна-кандидат має виконати ряд вимог, що детально описані в кроках №1-7. Вони вказані нижче.
№ кроку
Вимога до країни
Результат по Україні
№1
Відповідати мінімальним вимогам і виконати 5 основних очікувань OGP, що зазначені на сайті ініціативи.
УВАГА: Якщо країна не зазначена у списку країн, що відповідають вимогам, вона може потрапити туди за умови, якщо доведе свою відповідність вимогам. Згідно з OGP, «незалежна група експертів буде слідкувати за дотриманням мінімальних критеріїв для участі…(і) повинна інформувати Керівний комітет у разі виникнення сумнівів щодо виконання країною мінімальних вимог на будь-якому етапі».
Наступні два з п’яти очікувань  заслуговують найбільшої уваги:
1.   Визначати конкретні зобов’язання, які є частиною національного плану дій, що виводить країну на новий рівень;
2.   Залучати до розробки національного плану дій різноманітних учасників, зокрема, активно залучати до цього процесу громадян і представників громадянського суспільства.
Україна відповідає мінімальним критеріям
№2
Повідомити про намір уряду приєднатися до OGP, надіславши листа до Керівного комітету OGP  для його розміщення на порталі OGP.
Україна в особі міністра закордонних справ Костянтина Грищенка спрямувала такого листа та підтвердила бажання приєднатися до ініціативи.
№3
Проведення широких консультацій з громадськістю з метою її інформування про зобов’язання уряду перед OGP та створення відкритого форуму для проведення регулярних консультацій з громадськістю з питань впровадження OGP
Країни надають звіт щодо проведених ними консультацій, який є частиною звіту-самооцінки. Крім того, за допомогою незалежного звітного механізму перевіряється застосування даних принципів на практиці.
03 листопада 2011 року Прем’єр-Міністр України доручив Секретаріату Кабінету Міністрів України організувати широке обговорення плану, який доручив підготувати Міністерству юстиції України.
З цією метою 24 листопада 2011 року Секретаріат КМУ звернувся до керівників міністерств та голів місцевих державних адміністрацій з дорученням до 16 січня 2012 року організувати обговорення проекту плану в громадських радах та інших консультативно-дорадчих органах. 
№4
Розробити національний план із зазначенням конкретних зобов’язань щодо ініціативи «Відкритий уряд», який направлений на вирішення принаймні одного важливого завдання, використовуючи за необхідності напрацювання, отримані завдяки механізму налагодження контактів OGP.

03 листопада 2011 року Прем’єр-Міністр України надав відповідне доручення Міністерству юстиції України щодо розробки проекту Національного плану заходів.
21 листопада 2011 року Мінюст оприлюднив проект такого плану та запропонував його до обговорення через Секретаріат Кабінету міністрів України.
№5
Взяти участь у консультаціях з іншими країнами-членами і Керівним комітетом щодо національного плану
7-8 грудня 2011 року представники України взяли участь в спеціальній зустрічі країн-членів, що відбувалася в Бразилії.
№6
Публічно підписати  Декларацію принципів OGP та розмістити остаточний національний план на порталі OGP
В процесі розробки.
№7
Опублікувати звіт-самооцінку про результати роботи через 12 місяців впровадження OGP, надати допомогу незалежному звітному механізму у створенні власного звіту.
Детальна інформація про незалежний звітний механізм наразі не конкретизована і передбачає, що «незалежний звіт-оцінка буде створений компетентними експертами зі сфери місцевого самоврядування кожної з країн-учасниць OGP» і  представлений громадськості приблизно через 3 місяці після 12-місячного періоду впровадження (до оприлюднення його буде надано «малому комітету міжнародних експертів (призначеному Керівним комітетом OGP) для експертної оцінки»)
В процесі розробки.

Що важливо знати про OGP?
Країна-кандидат повинна організувати широкі консультації з громадськістю з метою її інформування про зобов’язання перед OGP і створити відкритий онлайн форум для проведення регулярних консультацій з громадськістю по питаннях OGP. Зокрема, країна повинна повідомити про деталі процесу консультацій з громадськістю перед їх початком (як мінімум он-лайн); провести консультації зі своїми громадянами, зокрема представниками громадянського суспільства і приватного  сектору (при своєчасному попередженні і за допомогою різних механізмів, включаючи особисті і он-лайн зустрічі); створити форум для проведення регулярних консультацій по питаннях OGP.
OGP дає досить чітке визначення поняттю «широкі консультації»:
1. Країни повідомляють про деталі процесу консультацій з громадськістю (принаймні он-лайн) перед початком консультацій
2. Країни проводять консультації зі своїми громадянами, зокрема, представниками громадянського суспільства і приватного сектору, шукають різноманітні погляди на проблему та розміщують інформацію про підсумки консультацій з громадськістю та окремі письмові коментарі он-лайн
3. Країни беруть участь у заходах OGP з інформування громадськості з метою активізації участі громадян у консультаціях
4. Країни проводять консультації з громадянами із завчасним попередженням і за допомогою різноманітних механізмів  - включаючи особисті і он-лайн зустрічі – з метою забезпечення доступності заходів для громадян
5. Країни створюють форум для проведення регулярних консультацій з питань впровадження OGP – це може бути існуюча або нова організація

За наслідками консультацій країна повинна розробити національний план із зазначенням конкретних зобов'язань за ініціативою «Відкритий Уряд», який передбачатиме конкретні дії щонайменше в одному з напрямів:
Поліпшення якості публічних послуг — заходи, що стосуються цілого спектру публічних послуг в таких сферах як охорона здоров'я, освіта, кримінальне  правосуддя, водо-, електропостачання, телекомунікації і інших відповідних сферах, і направлені на поліпшення якості публічних послуг або реформування приватного сектора 
Підвищення доброчесності держави — заходи, що стосуються боротьби з корупцією і публічної етики, доступу до інформації, сприяння фінансовій реформі, свободи ЗМІ і громадянського суспільства.
Ефективніше управління державними ресурсами — заходи, що стосуються бюджетів, державних закупівель, природних ресурсів і зовнішньої допомоги.
Забезпечення безпеки в державі — заходи, що стосуються суспільної безпеки, національної безпеки, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і екологічних погроз.
Підвищення корпоративної відповідальності — заходи, що стосуються корпоративної відповідальності за діяльність в таких сферах, як охорона навколишнього середовища, боротьба з корупцією, захист прав споживачів і залучення громадян до участі в процесах державного управління
Національний план повинен бути розроблений і представлений у Керівний комітет ініціативи не пізніше  09 квітня 2012 р.

Хто в Україні відповідає за ініціативу OGP?
Відповідно до доручення Прем’єр-міністра України від 3 листопада 2011 року, безпосередньо відповідальним за підготовку Національного плану є Міністерство юстиції України (контактна особа – Світлана Колишко, начальник відділу правового забезпечення співробітництва з міжнародними організаціями управління міжнародного права та співробітництва, р.т. 044 279-13-67, les@minjust.gov.ua).
Відповідальним за організацію консультацій з громадськістю по обговоренню проекту національного плану є Секретаріат Кабінету Міністрів України (контактна особа – Наталя Окша, завідуюча відділ комунікацій з громадськістю Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю, р.т. 044 256-71-82).
Безпосередньо відповідальним за збір пропозицій громадськості до проекту Національного плану є Михайло Шевченко, головний спеціаліст цього відділу (р.т. 256-66-37, e-mail: konsult@kmu.gov.ua).
З боку громадянського суспільства всебічне сприяння у належному впровадженні Урядом України ініціативи «Відкритий Уряд» здійснює Громадське Партнерство на підтримку ініціативи. До його складу входять 47 авторитетних національних неурядових організацій та 13 індивідуальних членів-експертів. Функції секретаріату Партнерства виконує Творче об’єднання «ТОРО» (Контактна група в Україні Transparency International, р.т. 0522 27 27 54, e-mail: ogp@toro.org.ua, site: www.toro.org.ua/ogp). Свою діяльність Громадське Партнерство зосереджує на таких напрямах:
·          підготовка узгодженого громадського варіанту проекту Національного плану з реалізації ініціативи «Відкрите Уряд» та його адвокатування на рівні Кабміну;
·          сприяння в організації широких публічних консультацій з обговорення проекту національного плану на регіональному та національному рівнях;
·          інформування ключових цільових груп про реальне впровадження ініціативи «Відкритий Уряд», включно із зацікавленими міжнародними організаціями та партнерами.

Як неурядові організації можуть долучитися до ініціативи «Відкритий Уряд»?
·          Поінформувати широку громадськість про ініціативу «Відкритий Уряд» (Всі зацікавлені організації можуть отримати в секретаріату Громадського Партнерства детальну інформацію про ініціативу, включно з інформаційними матеріалами та допомогти їх поширити серед широкого загалу).
·          Допомогти у зборі позитивних практик впровадження окремих компонентів ініціативи «Відкритий Уряд» (Всі зацікавлені організації можуть звернутися до Громадського Партнерства з пропозицією делегувати власних представників до складу групи експертів, які займаються формуванням банку позитивних практик по впровадження окремих компонентів ініціативи «Відкритий Уряд» на локальному та центральному рівнях).
·          Надати власні пропозиції до проекту Національного плану (Процес обговорення проекту національного плану на рівні громадських рад тривав до 16 січня 2011 року. Проте через зимові свята не всі громадські ради встигли провести такі обговорення, а тому ще є можливість надати урядовцям власні пропозиції).
·          Взяти участь в національних консультаціях по проекту національного плану (Всі зацікавлені організації можуть звернутися до Секретаріату КМУ з проханням взяти участь в національному обговоренні проекту плану, що має відбутися в лютому 2012 року).
·          Допомогти в підготовці фінальної версії Національного плану (Всі зацікавлені організації можуть звернутися до Секретаріату КМУ чи Громадського Партнерства з пропозицією делегувати власних представників до складу робочої групи з підготовки Національного плану).
·          Допомогти в інформуванні міжнародних партнерів про досвід України в реалізації ініціативи «Відкритий Уряд» (Всі зацікавлені організації можуть звернутися до Секретаріату КМУ чи Громадського Партнерства з пропозицією долучитися до організації регулярного інформування міжнародних партнерів про перебіг ініціативи в Україні). 
Хмара Олексій, Творче об’єднання «ТОРО»
(Контактна група в Україні Transparency International)

Немає коментарів:

Дописати коментар