субота, 20 жовтня 2012 р.

Стандарти електорального моніторингу на виборах до Верховної Ради України 2012


Представник Уповноваженого з питань дотримання виборчих прав громадян Михайло Чаплига взяв участь у роботі круглого столу «Стандарти електорального моніторингу на виборах до Верховної Ради України 2012 року» за участю представників міжнародних місій спостереження за виборами, експертів та Міністерства закордонних справ.

У своєму виступі Михайло Чаплига висловив вдячність міжнародним місіям спостерігачів та іншим міжнародним організаціям, які здійснюють моніторинг виборів в Україні, за допомогу у розробці практичних рекомендацій щодо покращення виборчого процесу на основі глибокого вивчення виборчого законодавства та практики його застосування.
Стосовно стандартів та критеріїв, якими, на його думку, повинні керуватись спостерігачі, Михайло Чаплига, зокрема, зазначив, що «місії спостереження за виборами та моніторингові організації повинні, насамперед, керуватись положеннями Копенгагенської Конференції з людського виміру ОБСЄ, а також критеріями виваженості, неупередженості та аполітичності у своїх оцінках».
Серед головних вимог до якості спостерігачів Представник з питань дотримання виборчих прав громадян відзначив професіоналізм та компетентність: «Якість рекомендацій спостерігачів значною мірою залежить від рівня їх компетенції у питаннях, пов’язаних із знанням законодавчої бази країни спостереження, розуміння контексту, особливостей функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування та знання виборчого законодавства і законодавства, що регулює діяльність політичних партій та об’єднань громадян».
Михайло Чаплига закликав представників місій спостереження уникати у своїх офіційних звітах оціночних суджень на кшталт: «технічні партії та кандидати», «фіктивні партії або політичні проекти». Вживання таких виразів в офіційних звітах і заявах не лише принижує окремих рівноправних учасників виборчого процесу, але й може створити імідж упередженості звіту або заяви, що містить подібні судження. Михайло Чаплига підкреслив, що всі учасники виборчого процесу є рівноправними; законодавство, що регулює діяльність політичних партій, вимагає їхньої участі у виборчому процесі.
Крім того, Михайло Чаплига звернув увагу спостерігачів на необхідність чіткого розділення понять «підкуп виборців» та «непрямий підкуп виборців» з огляду на те, що «підкуп виборців» як поняття взагалі не описане в чинному Законі України «Про вибори народних депутатів». Водночас, Михайло Чаплига зазначив, що відповідальність за злочини, пов’язані з підкупом, встановлено статтями 3683, 3684 Кримінального кодексу України – у разі провокації або встановлення факту комерційного підкупу, службової особи, юридичної особи, приватного права незалежно від організаційно-правової форми або підкупу особи, яка надає публічні послуги. Отже, документування дій, пов’язаних із перешкоджанням здійсненню виборчого права у поєднані з підкупом, обманом або примушуванням, фактично можливе лише в день голосування.
Стосовно проявів непрямого підкупу виборців Михайло Чаплига зазначив, що «на жаль, адміністративним судочинством не встановлюється відповідальність за порушення заборон, які визначаються в Законі України «Про вибори  народних депутатів України» як непрямий підкуп виборців».
Торкаючись теми невиконання Україною рекомендацій деяких міжнародних організацій, що здійснюють моніторинг виборчих процесів, повідомлення про які неодноразово з’являлись у вітчизняних ЗМІ, Представник Уповноваженого зазначив, що невиконання або не повне виконання рекомендацій часто-густо пов’язане не стільки з не бажанням держави їх виконувати, скільки з неякісним формулюванням окремих рекомендацій, реалізація яких неможлива з огляду на їх абстрактність та некоректність формулювання.
У цьому контексті Михайло Чаплига ще раз наголосив на ключовій ролі професіоналізму та компетентності експертів, що готують відповідні рекомендації. Крім того, Михайло Чаплига звернув увагу міжнародних інституцій на необхідності й самим слідувати власним рекомендаціям, зокрема в частині оприлюднення методик досліджень і фінансування моніторингових проектів.
Підсумовуючи свій виступ, Представник Уповноваженого з питань дотримання виборчих прав громадян закликав спостережні місії до неупередженості та відзначив, що головною метою спостереження за виборчим процесом є не стільки схвалення чи критика, скільки розробка якісних, конкретних, чітких та реалістичних рекомендацій щодо покращення виборчого законодавства і запропонував представникам міжнародних організацій та моніторингових місій об’єднати зусилля у їх підготовці.

Немає коментарів:

Дописати коментар