пʼятницю, 2 листопада 2012 р.

Міжнародний науковий конгрес про впровадження ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд"


25-26 жовтня відбувся міжнародний науковий конгрес «Інформаційне суспільство в Україні», організатором якого виступило Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України. Одна із тематик Конгресу  - «Партнерство «Відкритий Уряд».


На офіційній церемонії відкриття Елена Панова, заступник Директора Представництва Програми Розвитку ООН в Україні, зазначила, що інформаційно-комунікаційні технології надають інструменти для досягнення сталого людського розвитку і рівності, оскільки надають послуги найбільш маргінальним групам населення та покращують прозорість і підзвітність. Відзначено активну роль Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України та Національного центру електронного урядування у впровадженні ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», а також поінформовано про спільні зусилля у створенні веб-порталу ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд». Цей портал станепотужним інструментом для поширення інформації, що стосується ініціативи і залучення суспільства допроцесу прийняття рішень.   
Під час онлайн включення Івар Таллозасновник Академії електронного урядування Естонії, сказав про партнерство Академії із Національним центром електронного урядування України зреалізації заходів Плану дій. Одним із напрямів співпраці є впровадження пілотного проекту «Електронний регіон – Електронна Дніпропетровщина» на виконання Меморандуму взаєморозумінняміж Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України, Дніпропетровськоюобласною державною адміністрацієюДніпропетровською обласною радою, Національним центромелектронного урядування та Академією. Проведено експертизу проекту Концепції побудовикомплексної системи «Електронний регіон». 
В рамках роботи секції «Партнерство «Відкритий Уряд» учасники побачили відео звернення РауляЗамбрано, Старшого радника з політики розвитку ІКТ Програми Розвитку ООН з Нью-Йорку, якийнаголосив на ключових елементах ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» - прозоростіпідзвітностіта участіякі також є принципами демократичного врядування, та ІКТ, що робить участь можливою.Україна прийняла амбіційний План дійщо вимагатиме постійно діючого моніторингу та вчасногокорегування дій.
Проміжний стан реалізації ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» висвітлила ОлесяАрхипськакерівник Національного центру електронного урядування, заступник генерального директора з питань е-урядування ДП «Держінформресурс України».  За оцінкою НЦЕУ 78% заходівПлану дій знаходяться у процесі виконання, з них біля 25% заходів вже виконаноВпровадженняініціативи – це новий формат роботи владивзаємодії із громадянамиінститутами громадянськогосуспільстваВід відкритого діалогу до партнерства.
Представники Громадського партнерста на підтримку впровадження ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» представили результати громадського аудиту стану реалізації ініціативи на рівніобласних державних адміністрацій. Лариса Колос, голова правління МГО «Школа рівних Можливостей»,регіональний координатор у Київській області, зазначилащо об'єктом моніторингу стали органипублічної влади місцевого рівня – обласні державні адміністрації та місцеві ради. Джерела інформації:звіти регіональних координаторів громадського партнерства та відомостінаявні у публічному доступу.Загальний відсоток успішності становить 51,6%, з них заходи:
забезпечення участі громадськості у врядуванні – 21,8%;
забезпечення доступу до публічної інформації – 12,5%;
боротьби із корупцією – 15,6%;
впровадження адміністративних послуг – 21,8%;
впровадження електронного урядування – 28,1%.
За рейтингом у першу п’ятірку регіонів-лідерів впровадження ініціативи входять: Вінницька, Київська, Чернігівська, Херсонська та Донецька області. Найгірше становище справ у Тернопільській,ЧеркаськійЗакарпатськійХарківській областях та АР Крим.
Під час онлайн включення регіональний координатор ініціативи у Запорізькій області, головаправління ГО «Народний захист» Наталія Заболотна наголосилащо, на жаль, на прикладі Запорізькоїобласті розглядається негативний досвід реалізації ініціативи. У влади відсутнє розуміння необхідностівідворотності змінвідсутня взаємодія із громадськістюгромадськість займається стимулюваннямвлади до дій замість взаємодіїПроекти громадськості на підтримку впровадження ініціативи незнаходять підтримки у влади.   
Експерт з урядування та сталого розвитку проекту ПРООН «Муніципальна програма врядуваннята сталого розвитку» Олена Урсу представила роботу проекту, спрямовану на впровадження елементіве-врядування в 29 містах-партнерах, а саместворення офіційних міських веб-сторіноквпровадженнясистем управління якістю муніципальних послуг/ISOстворення центрів надання адміністративнихпослугвпровадження електронного документообігу та підтримка веб-проектівщо базуються накраудсорсингу.
Спільну стратегію дій Міністерства культури України, Державного агентства з питань науки,інновацій та інформатизаціїНаціонального центру електронного урядування та програми «Бібліоміст» в рамках реалізації ініціативи «Бібліотеки – мости до електронного урядування» щодо забезпеченнядоступу громадянам України до державних онлайн ресурсів презентував директор програми«Бібліоміст» Матей Новак.  
Говорячи про механізми електронної демократіїрадник Голови Держінформнауки ДенисГурський зазначив: «Влада має звернути увагу на громадські ініціативи в інтернетСтворюються сотнівеб-додатківякі дійсно змінюють життя людей на кращеГромадяни самі створюють та будутьстворювати інтерактивні мапи проблем, рейтинги лікарівсервіси для волонтерівКооперація ізавторами таких веб-додатків дозволить розвинути засади прямої демократії та додати інноваційнускладову розвитку «Партнерства «Відкритий Уряд»».
Під час роботи секції представлено проміжні підсумки реалізації пілотного проекту «Електроннийрегіон» - «Електронна Дніпропетровщина», можливості використання хмарних технологій через хмарнуініціативу Майкрософт – Відкриті Урядові Дані, а також обговорено теоретичні аспекти електронногоуряду у контексті Плану дій.
На виконання Плану заходів «Партнерства «Відкритий Уряд» під час роботи секції та виставкипредставлено прототип офіційного веб-порталу «Партнерство «Відкритий Уряд», створеногоНаціональним центром електронного урядування за підтримки ПРООН, державну систему електроннихзвернень та запитів на інформацію, систему електронної взаємодії органів виконавчої владистворенихДержавним підприємством «Державний центр інформаційних ресурсів України».
Пряма інтернет-трансляціяонлайн включення відбувались за підтримки генерального інтернет-партнера компанії «Адамант». Відеозвіт планується розмістити на сайті Національного центруелектронного урядування.  http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245740950&cat_id=244277212

Немає коментарів:

Дописати коментар