субота, 5 липня 2014 р.

Міжнародна наукова конференція «Бережанська гімназія: сторінки історії»

Міжнародна наукова конференція «Бережанська гімназія: сторінки історії» запрошує до участі

Запрошуємо усіх бажаючих до участі у ІІ міжнародній науковій конференції «Бережанська гімназія: сторінки історії», що відбудеться в Бережанському краєзнавчому музеї 18-19 вересня 2014 р. Організатори: Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка, ВП НУБіП України Бережанський агротехнічний інститут, Бережанська міська громадська організація «Рідне місто», Бережанський краєзнавчий музей.


Тематикою конференції передбачено розгляд широкого спектру проблем, які пов’язані з видатними професорами та учнями гімназії, навчальним процесом, національним складом учнів, будівлями, діяльністю навчального закладу.
Робота конференції буде організована за наступними секціями:
Секція 1. «Шевченко - 200»;
Секція 2. «Історико-краєзнавча»;
Секція 3. «Літературно-мистецька».
Офіційна мова конференції – українська, польська.
Заявку на участь у роботі конференції (назва теми, прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, домашня (робоча) адреса, № тел., e-mail) просимо надсилати до 1 серпня 2014 р., а текст чи тези доповіді до 20 серпня 2014 р. за адресою: 
Бережанський краєзнавчий музей
пл. Ринок, 1,
м. Бережани,
обл. Тернопільська,
47501,
тел. (03548) 2-18-79 або електронною поштою: bkm@ber.te.ua
Контактна особа: зберігач фондів музею – Наталія Бойко (0976073103, natalibojko@ukr.net)
Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць до початку конференції.
Вимоги до оформлення статті:
Обсяг тексту до 10 сторінок та до 5 ілюстрацій.
Вгорі справа: прізвище, ініціали, нижче посада, місце роботи, назва міста: курсив.
Назва статті посередині великими літерами.
Текст Microsoft Word; шрифт Times New Roman, кегль 12; параметри оформлення сторінки: верхній і нижній береги 2 см, лівий 3 см, правий 1,5 см; інтервал між рядками 1,5. У кінці статті – пронумерований список літератури, посилання в тексті у квадратних дужках напр. [1, с. 20] (Джерела та література) кегль 10, інтервал між рядками 1. Можливі посторінкові примітки.
Зразок оформлення:
УДК
Лугова О.С.
старший науковий співробітник
Бережанського краєзнавчого музею
(м. Бережани)

БЕРЕЖАНСЬКІ ГІМНАЗИСТИ У НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНІЙ БОРОТЬБІ

З абзацу – анотація (українською та англійською мовами): курсив
Ключові слова – до 10 позицій: курсив
Текст
Джерела та література
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, які не відповідають вимогам та тематиці конференції.
Проїзд, проживання та харчування – коштом учасників конференції.
Ми будемо вдячні Вам за поширення цієї інформації серед колег.
Оргкомітет


Немає коментарів:

Дописати коментар