неділю, 15 травня 2016 р.

Висновки за результатами проекту «Громадський моніторинг відкритості місцевих бюджетів в Тернопільській області»

Рівень активного та пасивного доступу до інформації про місцеві бюджети на районному, міському та селищному рівнях є низький. Проведене дослідження дало підстави зробити висновок, що прозорість місцевих бюджетів знаходиться на дуже низькому рівні. Це робить важливу інформацію, що стосується формування і використання місцевих бюджетів, практично недоступною для громадськості.
Підставою для такого висновку є те, що у місцевих газетах і на інтернет сайтах розміщується обмаль інформації, яка переважно є однобокою і не характеризується значною суспільною важливістю. Надсилання ж запитів на отримання публічної інформації до органів влади, яке могло би частково вирішити проблему низької публічності бюджетного процесу, зазвичай не призводить до бажаного результату, оскільки в переважній більшості випадків автори звернень не одержують відповіді взагалі, а серед відповідей більшу частину становлять відписки. Виявлена значна розбіжність між потребами населення в отриманні інформації та рівнем задоволення кількістю та якістю інформації  про місцеві бюджети, розміщеної в місцевих ЗМІ та на офіційних Інтернет-сторінках органів місцевої влади та місцевого самоврядування. Державні службовці, на жаль, з одного боку, не знають Законодавства України, а з іншого побоюються, що обізнаність громади може зашкодити діяльності чиновника.
Часто складається враження, що інформація про місцеві бюджети є певною власністю конкретного чиновника і вимога її надати ― порушує не права платника податків, а непорушні права чиновника, у котрого ця інформація вимагається. Низький рівень правової культури державних службовців, та посадових осіб місцевого самоврядування та створена на сьогодні законодавчо можливість уникнути відповідальності за не дотримання Закону України «Про доступ до публічної інформації» створюють небезпечні прецеденти позбавлення українських громадян можливості отримувати вчасно належну інформацію. Варто також відзначити, що державні службовці та службовці органів місцевого самоврядування набагато простіше йдуть на особистий контакт і надають необхідну інформацію, аніж під час письмової переписки. З одного боку це можна пояснити тим фактором, що є можливість уточнити причини такого запиту і потреби у ньому. З іншого боку наше дослідження підтвердило гіпотезу про низький рівень правової культури та низький рівень відповідальності службовців за дотриманням Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Непрозорість бюджетного процесу на місцевому рівні та низький рівень доступності інформації про місцеві бюджети для населення спричиняє значні перешкоди на шляху реальної децентралізації бюджетної системи та розвитку місцевого самоврядування. В таких умовах складно очікувати сприйняття громадськістю бюджетної політики на місцевому рівні, високої оцінки дій владних органів, а також належного сприйняття необхідності сплати податків. Взаємозалежність проблеми низької якості та доступності значної частини бюджетних послуг і невисокого фіскального навантаження значної частини платників податків, які уникають сплати усіх обов’язкових платежів, на наше переконання, неможливо вирішити без забезпечення бюджетної прозорості на високому рівні. Лише в цьому разі можна очікувати збільшення довіри з боку людей до владних інституцій, поліпшення сприйняття управлінських дій у бюджетній сфері, зростання задоволеності потреб громадськості за рахунок бюджетних коштів та зменшення уникнення від сплати податків.

Обидві наші гіпотези підтвердили, що розпорядники коштів місцевих бюджетів у своїй діяльності не дотримуються принципів відкритості та прозорості, рівень доступу до інформації про місцеві бюджети не задовольняє потреби населення, інформування проводиться неналежним чином. 

Немає коментарів:

Дописати коментар