неділя, 24 серпня 2014 р.

"ВиКЛик" - новий формат історично-мистецьких заходів

Період Великого Князівства Литовського, як і пізніші періоди  та їх цивілізаційні наслідки відповідно – старанно замовчувалися в радянській історіографії (ба навіть і в дореволюційній російській). Повернення історичної пам’яті про цю славетну добу може і має має вплинути на наші візії майбутнього, і тим, що визначатиме місце України в родині європейських народів, і тим, що висвітлить наші культурно-цивілізаційні витоки (зокрема, правничу культуру, культуру самоврядування, художню культуру тощо).
Саме тому ГО Інформаційний центр «Майдан моніторинг» з низкою зацікавлених інституцій започатковує серію заходів «ВиКЛик».
Його мета – відновлення історичної тяглості, повернення в колективний історичний імаджинаріум тривалого і засадниче важливого періоду - Великого Князівства Литовського.  Іншим важливим результатом має бути  визначення місця Великого Князівства Листовського  в локальній ідентичності Тернопільщини як території Порубіжжя.
Форма заходу – гібридна : поєднання наукових доповідей і диспутів  музичною програмою.  Наукова частина – історична. Доповіді стосуватимуться  відповідного  періоду історії України в цілому й зокрема – Тернопільщини.
Музична програма за задумом має охоплювати період як і власне існування самого державоутворення Великого Князівства Литовського ,  так і наступні періоди розвитку культури  країн, які пішли від спільного кореню. Тому планується  залучення гуртів та  музикантів, які займаються:
а) музичною реконструкцією ренесансової музики  та музики пізнього Середньовіччя;
б) виконавців класичного насліддя – 18-19 ст. – створеного на цих теренах, умовно  від Шопена до Чюрльоніса й Лисенка.
в) виконавців сучасної музики (рок, альтернатива, електронна тощо) з усіх країн – нащадків Великого Князівства Литовського.

Планується камерний формат заходу  спрямований  на 50-100 осіб культурно-інтелектуальних opinion makers  та залучення представників сучасних країн, чиє коріння також росте з Великого Князівства Литовського , в першу чергу ,  Польща, Литва, Білорусь. Візії музичної складової ВиКЛику опрацьовано Тетяною Кохановською та Данилом Перцовим. 

Джерело




Немає коментарів:

Дописати коментар