пʼятницю, 16 вересня 2011 р.

Міжнародний молодіжний конкурс волонтерських проектів - 2011

Головною метою конкурсу є активізація миротворчого та волонтерського
руху серед дітей та молоді світу та сприяння поширенню волонтерських
проектів служіння і милосердя у контексті проголошеного ООН
Десятиріччя культури миру і ненасильства в інтересах дітей планети
(2001-2010рр).

 Мета конкурсу
Міжнародний молодіжний конкурс волонтерських проектів, організований
ВМГО <<Служіння заради миру>>, спрямований на спонукання молодих людей
до конкретних вчинків у допомозі тим, хто цього потребує (інвалідам,
літнім людям), підтримка дій, що допомагають подолати перешкоди
суспільства на шляху до миру. Конкурсом заохочується також
просвітницька робота з профілактики негативних явищ у молодіжному
середовищі, сприяння через конкретну дію у вирішенні проблем: голоду,
поширення хвороб, безпритульності, бідності, насильства над дітьми,
ескалації насильства, зневаги моральних, громадських,
загальнолюдських, етнонаціональних, сімейних цінностей.
Учасники конкурсу
В конкурсі можуть брати участь діти та молодь середніх
загальноосвітніх навчальних закладів, шкіл нового типу, позашкільних
навчальних закладів, професійно-технічних закладів освіти, вищих
навчальних закладів I - IV рівнів акредитації а також молодіжні
неурядові організації як України, так і інших країн.

Номінації проектів:
* виховання культури миру;
* суспільні проекти служіння;
* мистецтво та культура як інструмент побудови миру;
* технічні та технологічні інновації на службі людству.

Описання номінацій проектів, що можуть бути подані на конкурс:
*       технічні та технологічні інновації на службі людству

Проекти мають сприяти досягненню Цілей розвитку тисячоліття, шляхом
розробки нових технічних та технологічних інновацій, які б покращували
життя людини та мали б питоме соціальне значення, та наданню
можливості користування благами нових технологій, особливо в
інформаційно-комунікаційній галузі.

В рамках проектів можливе проведення дослідницьких та прикладних
робіт, виготовлення дослідних зразків, створення інформаційних
ресурсів, проведення інформаційних кампаній, акцій, тощо.
*       мистецтво та культура, як інструмент побудови миру
Проекти мають сприяти досягненню Цілей розвитку тисячоліття шляхом
досягнення порозуміння та гармонії між людьми незалежно від їх раси,
національності, релігії та культури, сприяти міжкультурному обміну та
розумінню того, що все людство це одна єдина родина.

В рамках проектів можливе проведення фестивалів, концертів, програм та
інших заходів у галузі кіно, живопису, театру, поезії, музики, танцю,
прикладного мистецтва та ін.
*       виховання культури миру
Проекти мають сприяти встановленню дружніх стосунків між людьми,
шляхом пропаганди толерантності, взаєморозуміння та ненасильства,
спираючись на загальнолюдські цінності, у відповідності до Декларації
ООН про культуру миру і програми дій в області культури миру,
затвердженої резолюцією 53/243 Генеральної Асамблеї від 13 вересня
1999 року.

В рамках проектів можливо:

- проведення конференцій, круглих столів, форумів, тощо;
- розробка та проведення лекцій, семінарів, тренінгів, мастер-класів
та конкурсів;
- проведення інформаційних компаній та акцій;
- розвиток нових методів та механізмів рішення проблем загально
громадського значення.
*        суспільні проекти служіння
Проекти мають сприяти наданню допомоги тим, хто її потребує у
відповідності до Цілей розвитку тисячоліття, сприяти розвитку
волонтерського руху та участі молоді у вирішення нагальних проблем що
постали перед суспільством та окремими категоріями людей. А також
проекти екологічного спрямування, проекти, які допомагають
облагороджувати навколишнє середовище .

В рамках проектів можливо:

- надання допомоги особам з обмеженнями та вадами та їх інтеграція у
суспільство;
- проведення благодійних акцій в дитячих будинках, інтернатах,
будинках пристарілих, тощо;
- створення дійових механізмів соціальної адоптації безпритульних;
- створення та розповсюдження дійових шляхів попередження СНІДу,
туберкульозу, наркоманії, тютюнопаління, вживання алкоголю, та
пропаганди здорового образу життя;
- проекти по відбудові історичних пам'яток, окультуренню місцевостей
рідного краю.

Конкурс спрямований на заохочення конкретних дій молодих людей, тому
до розгляду будуть прийматися проекти, які реалізовані або
реалізуються, тобто втілюється конкретні кроки служіння та допомоги
іншим.

Критерії оцінки проектів:
*       Узгодженість напрямків проектів згідно меті та умовам конкурсу
*       Актуальність та важливість проблеми що було вирішено завдяки
проекту
*        Ефективність рішення обраної проблеми завдяки проведенню проекту
*       Ефективність методів та масштабів роботи з громадськістю у рамках
проекту
*       Перспективи подальшого розвитку проекту
*       Узгодженість головних етапів проекту
*       Креативність та оригінальність підходу до рішення проблеми.
*       Правильне оформлення проекту: змістовність, естетичність, легке для
сприйняття суті проекту.

Етапи проведення конкурсу та оцінювання результативності проектів:
1) Учасники конкурсу надсилають звіти про проект у відповідності до
вимог конкурсу:
- анкета учасника конкурсу;
- опис проекту служіння;
- ілюстративні матеріали (стендові матеріали, фотографії, ксерокопії
відгуків, подяк організацій, відгуки в пресі і т. п.).
2) Розглядатимуться лише проекти, які практично втілені з 1 жовтня
2010 р. до 1 жовтня 2011 р.
3) Проекти повинні бути надіслані на адресу оргкомітету не пізніше 31
жовтня 2011 р. (за поштовим штемпелем)
4) Кращі проекти конкурсу за результатами оцінки оргкомітету
визначаються в листопаді 2011 року. Оргкомітет організації повідомляє
учасників про результати конкурсу до 15 листопада 2011 р.
5) На завершення переможці отримають цінні подарунки, дипломи від
ВМГО<<Служіння заради миру>> та оргкомітету конкурсу і інших
організацій.

У минулому 2010 році, оргкомітет конкурсу отримав більше 80 проектів,
в яких взяло участь багато волонтерів з різних міст України.
Переможцями стали 8 учасників. Фіналісти конкурсу отримали дипломи та
подарунки від представників нашої організації , які виїжджали до них
на місця, де також були проведені презентації про волонтерство та про
принципи роботи ВМГО <<Служіння заради миру>>.

Звіт про проект та заповнена анкета приймаються до 31 жовтня 2011
року.

Більш детальну інформацію про конкурс можна отримати на сайті
організації www.sfp.org.ua
тел. 8 (044) 596-45-06, (093)121-87-38 - Координатор проекту Машир
Наталія.

Немає коментарів:

Дописати коментар