вівторок, 27 вересня 2011 р.

Декларація про створення Мережі організацій громадського моніторингу «Моніторинг-Груп»

Ми, представники організацій громадянського суспільства з різних регіонів України, що впродовж 2011 року реалізовують проект «Твій місцевий депутат. Моніторинг діяльності депутатів місцевих рад в Україні», усвідомлюючи необхідність координації наших дій для здійснення подальших демократичних трансформацій в Україні, визнаючи верховенство прав та свобод людини та громадянина, керуючись принципами незалежності, відповідальності, відкритості, солідарності, партнерства та самоврядності декларуємо створення Мережі організацій громадського моніторингу «Моніторинг-Груп» (далі Мережа «Моніторинг-Груп»).

Мережа «Моніторинг-Груп» є відкритою самоврядною коаліцією громадських об’єднань з різних регіонів України, які здійснюють кампанії з громадського моніторингу та контролю за діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування, а також окремих призначених та обраних посадовців різних рівнів з метою підвищення їх рівня
відповідальності перед громадянами та забезпечення прозорості у їх діяльності.

Місією Мережі «Моніторинг-Груп» є здійснення системних та скоординованих заходів громадського впливу на органи державної влади, місцевого самоврядування та їх представників для якісного виконання ними своїх повноважень.

Цілі Мережі «Моніторинг-Груп»:

- вироблення дієвих механізмів громадського впливу на діяльність органів державної влади і місцевого самоврядування та їх представників;

- консолідація громадянських організацій з різних регіонів України для проведення скоординованих кампаній громадського моніторингу та контролю регіональних та місцевих владних інституцій;

- залучення широкого кола активних представників територіальних громад до здійснення кампаній громадського моніторингу за належним виконанням своїх функцій місцевими органами влади та їх представниками.

Для досягнення цих цілей ми спрямовуємо наші зусилля на використання усіх легітимних та доступних механізмів для здійснення кампаній громадського впливу на діяльність місцевих органів влади, створення умов для розвитку спроможності місцевих громадських організацій у здійснення таких кампаній, забезпечення інформаційного
та просвітницького супроводу моніторингової діяльності, популяризацію механізмів та практик участі громадськості у процесі прийняття рішень місцевими органами влади.

Організації:

Донецька обласна організація ВГО «Комітет Виборців України»

Інститут розвитку Криму (Севастополь)

Одеська обласна організація ВГО «Комітет Виборців України»

Східноукраїнський центр громадських ініціатив (Луганськ)

Творче молодіжне об’єднання «Нівроку» (Тернопіль)

Фонд Місцевої демократії (Харків)

Центр «Доброчин» (Чернігів)

Центр Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу (Луцьк)

Черкаська обласна організація ВГО «Комітет виборців України»1 коментар: