понеділок, 3 жовтня 2011 р.

Порядок публічного представлення інформації про використання бюджетних коштівПорядок публічного представлення інформації про використання бюджетних коштів головними розпорядниками коштів обласного бюджету Тернопільської області
1. Загальні положення
1.1. Цей порядок запроваджується з метою належного інформування жителів області про використання коштів обласного бюджету, забезпечення прозорості бюджетного процесу на місцевому рівні, посилення відповідальності головних розпорядників коштів перед громадськістю області за результат використання ресурсів бюджету, підвищення ефективності використання бюджетних коштів.
1.2. Цей порядок розроблений на виконання статей 22.5, 28.4, 28.5 Бюджетного кодексу України, а також статті 43.2 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
1.3. Порядок регламентує процедуру проведення публічного представлення інформації про використання бюджетних коштів головними розпорядниками коштів обласного бюджету.
1.4. При проведенні публічного звітування Головними розпорядниками коштів про використання коштів обласного бюджету застосовуються поняття та категорії, які визначені Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про доступ до публічної інформації”, а також іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетний процес.

2. Основні положення про організацію представлення інформації про використання бюджетних коштів головними розпорядниками коштів обласного бюджету
2.1. Суб’єктами представлення інформації є головні розпорядники коштів обласного бюджету. Перелік головних розпорядників коштів визначений у додатку до рішення про затвердження обласного бюджету.
2.2. Публічне представлення інформації головних розпорядників коштів обласного бюджету проводиться після завершення бюджетного року, але не пізніше 20 березня року, наступного за звітним.
2.3. Публічне представлення інформації передбачає представлення головним розпорядником коштів, або за його дорученням уповноваженою особою звіту про використання коштів обласного бюджету в присутності журналістів, депутатів місцевих рад, науковців, представників громадських організацій та інших зацікавлених осіб.
2.4. Проведення публічного представлення інформації головних розпорядників коштів обласного бюджету передбачає можливість поставлення запитань до особи, що представляє звіт, а також можливість подання альтернативної точки зору стосовно обговорюваних питань.
2.5. Інформація, яка висвітлюється під час публічного представлення, підлягає обов’язковому оприлюдненню, зокрема на офіційних сайтах головних розпорядників коштів та обласної державної адміністрації не пізніше п’яти днів після публічного представлення інформації.
3. Склад інформації про використання коштів обласного бюджету головними розпорядниками коштів
3.1. Звіт головного розпорядника коштів про використання коштів обласного бюджету повинен містити інформацію про обсяг асигнувань використаних кожним розпорядником коштів нижчого рівня із зазначенням обсягу асигнувань загального фонду обласного бюджету, обсягу одержаних власних надходжень, у тому числі плати за послуги та інших власних надходжень, а також інших доходів спеціального фонду. При цьому потрібно також зазначати кількість посад, передбачених у штатних розписах кожної бюджетної установи.
3.2. У звіті головного розпорядника коштів про використання коштів обласного бюджету зазначається основна інформація про виконану роботу та реалізовані заходи впродовж бюджетного року.
4. Змістове наповнення інформації про використання коштів
обласного бюджету на виконання державних і регіональних програм
4.1. Перелік державних і регіональних програм із зазначенням обсягів бюджетних асигнувань наводиться в окремому додатку до рішення про обласний бюджет.
4.2. Інформація про використання коштів на виконання регіональної програми повинен передбачати відомості про її виконання. Інформація про виконання регіональної програми має відображати виконання завдань, які зазначені у затвердженій регіональній програмі, а також досягнення визначеної у програмі мети.
5. Інформація про виконання міжбюджетних трансфертів
5.1. Перелік і обсяги міжбюджетних трансфертів, що надаються з обласного бюджету наводиться в окремому додатку до рішення про обласний бюджет.
5.2. Інформація про надання додаткової дотації місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості повинен передбачати обсяги наданої дотації в розрізі адміністративних районів та міста Тернополя, а також обсяги наданої дотації в розрізі адміністративних районів та міста Тернополя у розрахунку одного жителя. В інформації наводиться перелік критеріїв, на основі яких здійснювався розподіл додаткової дотації місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості.
5.3. Інформація про надання субвенції повинна містити обсяги наданого кожного виду субвенцій у розрізі адміністративних районів та міста Тернополя, а також обсяги наданого кожного виду субвенцій у розрізі адміністративних районів та міста Тернополя в розрахунку одного жителя. В інформації наводиться перелік критерії, на основі яких здійснювався розподіл субвенцій.

Немає коментарів:

Дописати коментар